NSP Digital: Crushd

EVENT INFORMATION

Scroll down for English


Crushd er en psykedelisk og surrealistisk dansefilm som hadde sin premiere i september 2021, som en del av trippelforestillingen Triple Bill

"Crushd er en reaksjon på covid-19 fra ståstedet til kunstnere som deler av seg selv i samspill med publikum. Vi omgjorde sceneversjonen av Crush til den audiovisuelle opplevelsen Crushd ved å jobbe på avstand gjennom de digitale plattformene zoom, whatsapp og instagram. Sammen med den Berlinbaserte videokunstneren Ashton Carlisle Green, 3D-animatør Martin Böttger og musikkprodusent Christopher Clark fra Storbritannia, skapte vi en verden der vi overskred de fysiske begrensingene vi sto overfor, og som reflekterer den nye virkeligheten som vi sammen navigerer oss gjennom alene. Crushd reflekterer ensomhetens poesi, havarerte drømmer, fragmenterte kropper og dans, og kollektivt begjær. Ved hjelp av mobilkameraer – et verktøy som har blitt så nødvendig for å opprettholde kontakten med omverdenen i denne surrealistiske og krevende tiden, gjør danserne Crushd til en intim opplevelse samtidig som de utviser en utrolig tilpasningsdyktighet."
- Melanie Lane


"Crushd responds to the new circumstances we face from Covid-19, as artists that work with our bodies through a sharing of energy and intimacy collectively with an audience. Transforming the live work Crush into an audio visual experience - Crushd, we worked remotely through the digital windows of zoom, whatsapp and instagram. Together with Berlin based film-maker Ashton Carlisle Green, 3D animator Martin Böttger and UK based music producer Christopher Clark, we re-imagined a realm where we can transcend the physical limitations that we have been challenged with and reflect the new world we are navigating alone-together. Crushd reflects the poetry of solitude, collapsed dreams, diss-embodied dances and collective desire. Filmed only on their phones, the dancers of Nagelhus Schia AMP share both intimacy and resilience through a lens that has become so necessary to maintain connection in these very surreal and challenging times. I'm very grateful to have learned from these dancers in this way, their generosity and imagination created a world for us to dream into in a time when we need it most."
- Melanie LaneKoreografi og regi:
Melanie Lane

Dansere:
Judith Arupa
Stian Bergdølmo
David Forsberg
Anna Einemo Frøysland
Nadege Kubwayo
Vilja Kwasny
Hanne Elisabeth Svenning
Benjamin Windborg

Videoredigering:
Ashton Carlisle Green, Melanie Lane

3D-animasjon:
Martin Böttger

Lyd:
Christopher Clark

Kostyme:
Eline Dragesund

Tekst:
O Fortuna - Carmina Burana (Carl Orff)dans
samtidsdans
kunst
kunstfilm
3danimasjon

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlyst arrangement.